My Services Centre

Matlamat kami ingin bersama meningkatkan komuniti Belia berkemahiran dalam teknologi digital seiring dengan hasrat Kerajaan untuk berdaya saing memperkukuhkan sektok ekon

Google My Business : Amali

● Business Name

○ Sertakan keyword pada nama (max 100 char)

○ Gunakan online character counter

● Location

○ Add location & pin exact location

○ Pilih “Malaysia” agar boleh dicari satu Malaysia

○ Serve customer outside location: YES

○ Taipkan “Malaysia” – supaya boleh di search satu Malaysia

● Business Category

● Daftar perniagaan untuk:

○ Menjadikan perniagaan anda sah di sisi undang-undang

○ Urusan pembayaran cukai untuk;

○ Pinjaman bank bagi tujuan membeli aset dan hartanah serta

mengembangkan syarikat

○ Legasi syarikat (Sdn Bhd) – pendapatan yang boleh diwariskan

● 3 jenis pendaftaran SSM:

○ ROB

○ PLT

○ ROC


  • Microsoft Windows / Exel / word / Power point education & learning
  • Traditional and Digital marketing service development strategies.
  • Digital Teknology development on application.
  • Business Website Development
  • Learning on Basics Computer certificate
  • Android Application development

Uwdieyn_Network_Centre [Komuniti Belia Teknologi Digital 2020]

Uwdieyn Network Digital Centre
“Komuniti Belia Digital teknologi)”

Mohamad Aizuddin bin rosli
Marketing Agency
(Asajaya/Kota Samarahan/Kuching, Sarawak)

Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk membantu anda mencapai hasil yang anda mahukan.

Digital Marketing Essentials (DME)
Membina Perniagaan Digital Teknologi
Pemasaran di Internet
Cara mudah untuk berada di Google adalah dengan menggunakan Platform
Google My Business (GMB)
Satu tools oleh Google untuk menyenaraikan (listing)
bisnes/organisasi anda di Google Search & Google Maps
Boleh ‘memancing’ carian orang agar terjumpa bisnes
kita dengan keyword yang sesuai

Uwdieyn Network Digital Centre

Komuniti Belia Digital teknologi)”

Mohamad Aizuddin bin rosli

Marketing Agency

(Asajaya/Kota Samarahan/Kuching, Sarawak)

Digital Marketing Essentials (DME)

Membina Perniagaan Digital Teknologi

Pemasaran di Internet

Cara mudah untuk berada di Google adalah dengan menggunakan Platform

Google My Business (GMB)

Satu tools oleh Google untuk menyenaraikan (listing)

bisnes/organisasi anda di Google Search & Google Maps

Bolehmemancingcarian orang agar terjumpa bisnes

kita dengan keyword yang sesuai

[Inspiration/Inspirasi] 💡

Mohamad Aizuddin bin rosli
Marketing Agency
(Asajaya/Kota Samarahan/Kuching, Sarawak)

✓ English || A short description of the services you offer.

Malay || Penerangan ringkas mengenai perkhidmatan yang anda tawarkan.

[Strategy||Strategi]

A short description of the services you offer. || Penerangan ringkas mengenai perkhidmatan yang anda tawarkan.

Focus||Fokus

A short description of the services you offer. || Penerangan ringkas mengenai perkhidmatan yang anda tawarkan.


Let’s Build Something Together. || Mari Bina Sesuatu Bersama.


%d blogger menyukai ini: