Uwdieyn Network Digital Centre [ Visi & Misi ]


Visi

  • Bersama komuniti Beliaa menerokai teknologi digital untuk menerajui industri maklumat/Berkomunikasi/Menjana Pendapat.

Misi

  • Bersama membawa pembangunan teknologi digital dalam komuniti belia.
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat.
  • Melahirkan komuniti belia holistik, bercirikan Usahawan Berteknologi Digital Seimbang serta seiring pesaingan global.
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan menguasai global.
  • Merancak pasaran ekonomi global dalam Teknologi Digital
  • Menyediakan akses Meluaskan Teknologi Digital

Penafian


KERAJAAN MALAYSIA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami kerana maklumat didalam halaman Facebook Uwdieyn Network Centre adalah hak milik peribadi.

Uwdieyn Network Digital Centre
(Komuniti Belia Digital Teknologi)

Mohamad Aizuddin Bin Rosli

Kampung Moyan Laut,

94600 Asajaya,

Sarawak.

https://wa.me/601131937053

 https://wa.me/601116702973

Email : mohamadaizuddinrosli@gmail.com

  : uwdieynnetworkcentre@gmail.com

Diterbitkan oleh uwdieynnetworkcentre.com

Uwdieyn Network Digital Centre (Komuniti Belia Digital Teknologi Asajaya) » Daerah Asajaya, Sarawak, Malaysia » (Pembangunan teknologi digital platform Online e-Usahawan/e-pembelajaran/e-Kemahiran/e-Sport Centre) » Pengurusan pembangunan pembelajaran Teknologi Digital Komuniti Belia Asajaya. https://vcard.azzamreezky.com/card/mohamad-aizuddin-bin-rosli/ [Uwdieyn Network Digital Centre] "Education & Learning Centre for Target Community Digital Platform. » Talian Hotline (+60) 113-1937053 » Website : https://uwdieynnetworkcentre.com https://uwdieynnetworkcentre.home.blog » E-mail : admin@uwdieynnetworkcentre.net » Talian Hotline : (+60) 111-6702973 » Google My Business : https://uwdieyn-network-centre.business.site/ » Facebooks Page : https://www.facebook.com/pg/UwdieynNetworkDigitalCentre/services/ [Komuniti Belia Teknologi Digital Asajaya] » Groups Facebook : https://www.facebook.com/groups/499152840871321/?ref=share FbPage: https://www.facebook.com/KomunitiBeliaDigitalTeknologi/

%d blogger menyukai ini: